deSter ondertekende convenant ‘Green Deal Anders Verpakt’

Hoogstraten, België, 15 maart 2022 – deSter, de wereldwijde marktleider in het ontwerpen en produceren van innovatieve serviceware en voedselverpakking in de luchtvaartsector en foodservice-industrie, ondertekende de “Green Deal Anders Verpakt”-overeenkomst die door de Vlaamse Regering in België werd geïntroduceerd. Deze werd mee ondertekend door Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbou, en Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Deze vrijwillige overeenkomst is gericht op het minimaliseren van verpakkingen voor eenmalig gebruik door deze te vermijden of opnieuw te gebruiken, terwijl ook de milieu-impact van een verpakt product wordt verminderd. Het verenigt verschillende partijen van de Vlaamse overheid, kennisinstellingen, retail, verpakkingsproducenten, ontwerpbureaus en anderen die invloed hebben op de marketing & het gebruik van verpakkingen.

Voor deSter, gategroup member, staat duurzaamheid centraal bij alles wat ze doen. Het bedrijf werkte de afgelopen jaren aan het creëren van verpakkingen die passen in het circulaire economiemodel en een minimale impact hebben op het milieu. Als onderdeel hiervan vermindert deSter zijn plastic assortiment voor eenmalig gebruik aanzienlijk, vervangt het door herbruikbare producten of indien hergebruik niet mogelijk is, vervangt het door organisch composteerbare producten gemaakt van hernieuwbare bronnen.

Tegen 2025 stelt deSter, een Gategroup member, de volgende ambitieuze doelstellingen:

  • 100% van onze verpakkingen zijn herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar.
  • Het reduceren van onze Single Use Plastics assortiment. Dit gaat van 25% tot meer dan 70%. Waarbij dit voor Single Use Cutlery zelfs tot 90% gaat.
  • Onze hergebruik – en closed loop recycling model introduceren en expanderen voor producten/verpakking die met de consument in aanraking komen.
  • Ons hergebruikmodel lanceren voor minstens 5 projecten.
  • In samenwerking met anderen investeren in de collectie en separatie van recycleerbare verpakkingen en organisch materiaal om de recycleerbaarheid en composteerbaarheidsgraad te verhogen in de praktijk.
  • Publiek en jaarlijks rapporteren over de progressie van deze targets.
 

Om onze doelstellingen kracht bij te zetten hebben we ingetekend op het Global Tourism Plastics Initiative ondersteund door het United Nations Environment Programme en de World Tourism Organization (UNWTO), in samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation. deSter is op weg naar een duurzamere toekomst en is er trots op deel uit te maken van de verandering in België, waar het hoofdkantoor van deSter is gevestigd.

Over Green Deal Anders Verpakt

Met deze Green Deal willen we bekomen dat de klant van de deelnemende partijen de mogelijkheid heeft om zijn producten/inhoud op een andere manier te ontvangen dan in een eenmalige verpakking, waarbij de milieu-impact van het verpakte product daalt en de totale hoeveelheid eenmalige verpakkingen die jaarlijks op de markt worden gezet, daalt.

In het kader van deze Green Deal zijn SMART-doelstellingen geformuleerd:

  1. Binnen de Green Deal dienen alle deelnemende partijen concrete proefprojecten in waarbij een eenmalige verpakking wordt vermeden door preventie of hergebruik.
  2. Binnen de Green Deal leveren minstens de helft van de deelnemende partijen die een concreet project uitvoeren het engagement om hun proefproject verder te zetten en/of op te schalen.
  3. Binnen de Green Deal leveren minstens 10 % van de proefprojecten bij opschaling na de Green Deal het potentieel op om (per opschaling) de jaarlijkse hoeveelheid eenmalige verpakkingen te reduceren met minstens 15.000 ton of 300 miljoen eenheden.

 
De deelnemende partijen zullen door de initiatiefnemers en ondersteunende partijen geïnspireerd, gestimuleerd en gecoacht worden om innovatieve en ambitieuze projecten op te starten en uit te voeren.

Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-anders-verpakt